Terms & Conditions

Dear customer,

this moment is very important for us. We create our products with love, and now you are ready to purchase one of them. Trading means co-operation to us. Long-term and beneficial for both parties. The benefits you receive by purchasing our product are an important factor for us. We wish it means your satisfaction and fulfilling of our vision. That is: making your life easier.

Please, read the following lines carefully. We live in a region where the rules for business apply, and we are playing by the rules. even though administration is not what we love most, these terms and conditions protect you as well as us in unexpected situations. We wish it would never happen and that you can become our loyal customers that will walk with us for years to come.  

1) Základní ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě Lavmi provozovaném na adrese www.lavmi.cz.

Za provozování maloobchodu na adrese www.lavmi.cz odpovídá:

Kreativní prostor Lavmi, s.r.o.
Špálova 444/6
162 00 Praha 6

IČ: 248 40 629
DIČ: CZ248 40 629

lavmi@lavmi.cz

Provozovatel je plátce DPH.

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel je provozovatel maloobchodu. Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu. V případě nepřevzetí (a nezaplacení v případě dobírky) objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a poplatek 120 korun českých jakožto úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

 

2) Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku či emailu.
Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství, dražší sortiment, apod.) vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.
Stornování objednávky je možné nejpozději do 3 hodin od okamžiku vytvoření objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

3) Expediční a dodací lhůty

Expedice probíhají pomocí různých spedičních společností.

Snažíme se držet většinu našeho sortimentu skladem. Zákazník má ve většině případů druhý či třetí pracovní den zboží doma (pokud vytvoří objednávku do 11:00 v pracovní den a následující den je také pracovní a zboží je placeno dobírkou). U každé položky je uvedena dostupnost zboží. Pokud by se stalo, že zboží momentálně není skladem, jsme povinni zákazníka ihned informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice, je zákazník povinnen nás ihned kontaktovat a sdělit nám tuto skutečnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz výše). Pokud dojde k nevyzvednutí oné zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.

4) Platební podmínky

a) Dobírkou - cenu zboží a doběrečné uhradíte při dodání. 
b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:
číslo účtu: 2200347411/2010
banka: FIO banka, a.s.
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo vaší objednávky.
konstatní symbol: 0008

5) Poštovné a balné v ČR

Zboží bude na Vaši adresu zasláno. K celkové sumě za zboží vám bude účtováno poštovné vč. 21% DPH.
Obyčejné poštovné: BALÍK do 30kg 150 Kč
Platí pro dodání zboží v rámci ČR. 
V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na tel. + 420 230 234 976.
Standardně expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro vás rádi zařídíme individuální přepravu.

6) Záruky - reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti po individuální dohodě s vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. Na vady způsobené neodborným zacházením se záruka nevztahuje. Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu – www.lavmi.cz, nebo na některé z poboček provozovatele. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7) Vrácení zboží

There is no risk when shopping online in our e-shop. You are entitled to return the goods without any reason up to 30 days from receiving the products. The customer is obliged to return the products unused, undamaged and complete, in the original packaging and with the original purchase dokument (invoice).  The customer is obliged to deliver the goods to the seller. The transport cost is paid by the customer. When all these conditions are fulfilled, the the purchasing price will be paid back to the consumer.  

If you want to check the colour and and material beforehand, we suggest purchase of the wallpaper sample. The sample colour can differ slightly from the actual product.

Exception is goods custom - made, which are produced after payment. For example Murals. These goods can not be returned or exchanged for others. The goods you can only changed or return it in case of defect or delivery after the deadline.

8) Informace poskytované spotřebiteli na základě zákona 40/1964 Sb. (Občanského zákoníku)

Dle § 53:
ad. a) Kreativní prostor Lavmi, s.r.o., IČ: 248 40 629, DIČ: CZ248 40 629, Špálova 444/6, 162 00 Praha 6
ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna".
ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Pokladna," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách.
ad g) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.
ad h) Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku.
ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k www.lavmi.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů www.lavmi.cz.

9) Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Cz Sk En De